Per Anna Romera

La XXXI Conferència Anual de la FEP celebrada a Varsòvia es va centrar en el tema L’Origen de la Vida amb l’objectiu de debatre quan comença la vida i, especialment, quan comença la vida mental.

Zimin Vitaly (Chair. Moscow Society) i Anna Romera.

A l’espai que la FEP reserva per a treballs individuals d’analistes en formació, Anna Romera (psicoanalista del IPB) va presentar la sessió analítica com un procés que té lloc entre l’expressió confiada del pacient i l’experiència característica de la sessió amb la persona del terapeuta. Un lloc on la intimitat es converteix en una nova posició, no ja individual, sinó de la relació de l’un amb l’altre, en una experiència que inclou l’emergència d’una cosa nova i creativa, la incorporació allò no representat, i esdevé l’experiència conscient del que abans era inconscient.

 

Un espai on es poden anar transformant projeccions en representacions mentals, així com prendre consciència del que abans era inconscient. Facilitat, en la mesura del possible, per la rêverie i la interpretació en un procés evolutiu i creatiu que es preocupa d’aspectes que són selectivament desatesos, dissociats o reprimits, a més de la seva entrada en la consciència. Una intimitat compartida que es construeix conjuntament i en la qual s’aconsegueix una identificació “introyectiva” amb l’actitud mental de l’analista com un objecte vital

Grup Internacional d’analistes en formació durant la FEP a Varsòvia