Per Pilar Tardio

Pilar Tardio, Boris Cyrulnik, Rosa Royo i Francesc Pareja

Pilar Tardio, Boris Cyrulnik, Rosa Royo i Francesc Pareja

La XXXII Jornada de la Revista Catalana de Psicoanàlisi va tenir lloc el passat 4 de novembre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Els conferenciants convidats per tractar el tema de la “Resiliència Humana” van ser Rosa Royo (SEP) i Boris Cyrulnik, neuròleg, psiquiatre, psicoanalista i etòleg francès que ha escrit nombroses obres sobre el significat d’aquest concepte.

Rosa Royo va fer una ponència titulada “Més enllà del trauma” i es va centrar en la creativitat com a factor de resiliència a partir d’unes experiències clíniques d’uns nens què havien patit  abusos i maltractaments. Un dels casos es desenvolupava a través del dibuix perquè el noi havia trobat el seu mitjà d’expressió en aquesta pràctica. En l’altre cas, la pacient va dirigir un curtmetratge dramatitzant l’experiència viscuda. Aquests adolescents, a través de la creativitat, van recuperar la confiança en si mateixos i el goig de viure. Tot plegat gràcies als psicòlegs i educadors, autèntics “tutors de resiliència”. Unes relacions indispensables per la superació del trauma i la transformació de l’experiència. La conferenciant també ens va sorprendre amb una mostra de dibuixos fets per nens republicans durant la Guerra Civil que podríem considerar una de les primeres experiències de teràpia a través del dibuix. En conjunt, l’exposició de Rosa Royo va ser brillant i molt rica en continguts.

La conferència de Boris Cyrulnik, titulada “Resiliència i psicoanàlisi”, va recórrer diferents branques del coneixement, l’etologia, l’aferrament, la psicoanàlisi, la biologia del cervell, les circumstàncies socials i les creences. La resiliència només es desenvolupa quan s’estableix la relació amb l’altre i va parlar de diferents estudis: de les primeres observacions d’Anna Freud en els orfenats anglesos durant la Segona Guerra Mundial, dels estudis experimentals amb micos separats i privats de relació amb els seus congèneres i també de les actuals legislacions en referència a la criança als països nòrdics per assegurar l’atenció i satisfacció de les necessitats bàsiques d’aferrament del nadó, des de l’inici de la vida. Boris Cyrulnik