Per Asunción Luengo

C. Pérez Testor (FVB), E. Palacios (APM), P. Llovet (ACPP), A. Luengo (SEP) i A. De la Plata

C. Pérez Testor (FVB), E. Palacios (APM), P. Llovet (ACPP), A. Luengo (SEP) i A. De la Plata

El passat 28 d’octubre es van celebrar a Sevilla les XXII Jornades de Psicoanàlisi i Psicoteràpia Psicoanalítica, on vaig presentar una ponència i un taller clínic.

La ponència titulada “Comprensió psicoanalítica de la parella: constitució, conflicte i abordatge terapèutic de la parella” desenvolupava una qüestió i dues idees centrals que vaig plantejar just al començament: Per què vivim en parella? I els dos aspectes destacats eren: 1) La profunditat del vincle de la parella, on s’actualitzen els anhels i els temors més infantils. 2) Com els humans, en general, posem grans expectatives en la relació de parella.

A continuació vaig desenvolupar el complex procés de la selecció de la parella, on es posa de manifest un ”joc comú dels integrants, mitjançant el qual comparteixen una problemàtica conflictual inconscient comuna no resolta i que és objecte de la seva atracció mútua”. Posteriorment, vaig parlar de les tres fases que formen part del cicle vital de la parella, posant l’accent en la fase de “crisi i treball psíquic de dol”. El treball va finalitzar abordant les característiques del tractament conjunt.

Al taller clínic, sota el títol “La parella, un espai per a la repetició i per ¿la reparació?”, es va repartir material clínic que recollia la història d’una parella i tres sessions. La jornada va despertar molt d’interès i cal destacar el clima agradable, a més de la fluida dinàmica entre els participants i els ponents.