ROSSEND CAMÓN VA MODERAR PONÈNCIES DE TERESA FLORES (SPP) I ELSA DUÑA (APM)

Per Rossend Camón

Teresa Flores (NPP), Rossend Camón (SEP) y Elsa Duña (APM)

Teresa Flores (SPP), Rossend Camón (SEP) y Elsa Duña (APM)

En el marc de la V Jornada Ibèrica Teòrico-Clínica de Psicoanàlisi que es va celebrar el passat 7 d’octubre a Lisboa, vaig tenir l’oportunitat de moderar la presentació i discussió de dues ponències presentades per les psicoanalistes Teresa Flores (SPP) i Elsa Duña (APM).

Teresa Flores va centrar-se en la “Colonització del cos per part de la ment, com a defensa davant d’angoixes primitives d’aniquilació”. Va fer referència a pacients amb conductes compulsives de modificació del seu cos en els que, durant el procés psicoanalític, havia trobat l’absència d’un continent i funció Alfa (concepte bionià) que permetés l’elaboració i la integració d’angoixes primàries, amb un dèficit de funció simbòlica. Segons ella, certs pacients fan front a aquestes angoixes desenvolupant un continent rígid mitjançant un replegament psíquic. Llavors, les intervencions compulsives que fan sobre el seu cos expressen l’emergència d’aspectes arcaics i psicòtics escindits en la seva personalitat, cercant inconscientment una relació d’objecte que aporti una experiència de contenció i transformació psíquica.

Elsa Duña va parlar sobre “Alguns avatars de la transformació psíquica i de la seva absència”. Es va referir, sobretot, a les conductes d’inscripcions a la pell (tatuatges), diferenciant aquells derivats de modes transitoris dels de les conductes compulsives. Aquestes persones són les que, quan arriben al tractament psicoanalític per diversos motius i sovint sense consciencia de conflicte psíquic en relació amb el seu símptoma, poden ser estudiades. Llavors és possible trobar en la historia del seu desenvolupament psíquic deficiències en la funció de contenció i en l’absència d’un tercer infrapsíquic (internalització del pare) que ajudin en el procés de separació i diferenciació amb l’objecte primari. Així, el pr