COMENTARI CLÍNIC DE GLÒRIA CALLICÓ

Per Glòria Callicó

José Mª Erroteta Palacio (APM) i Glòria Callicó (SEP)

En el marc de la Jornada Ibèrica Teòrica-Clínica de Psicoanàlisi que va tenir lloc el passat  7 d’octubre a Lisboa, vaig participar en una mesa comentant un cas clínic d’un nen de 6 anys amb problemes de conducta i d’identitat de gènere.

Aquest cas ha estat abordat com un problema d’identitat primària perquè el nen no ha trobat el seu espai dins de la família, on sembla que només hi ha lloc per “allò” femení. Aquesta manca d’espai l’ha portat cap a un pseudodesenvolupament en el que assumeix responsabilitats que no li pertoquen i a una recerca d’identitat de gènere dins la feminitat.

La presentació va generar un gran debat i la majoria de les preguntes i aportacions es van centrar en les dificultats que viuen els pares d’aquest nen i en d’altres que també presenten problemes d’identitat de gènere. També la repercussió d’aquestes en el nen i si hi hagut un abordatge terapèutic per part dels pares.