COMUNICACIÓ TEÒRICA DE BEGOÑA VÁZQUEZ I JORGE TIÓ

Per Jorge Tió i Begoña Vázquez

Conceiçao M. Almeida (SPP), Mª Luis B. De Castro (SPP) i Jorge Tió Vázquez (SEP)

En el marc de la V Jornada Ibèrica Teòrico-Clínica de Psicoanàlisi que es va celebrar el passat 7 d’octubre a Lisboa, vam presentar una comunicació teòrica titulada: “El meu cos és meu: Alguns usos del cos en la adolescència”.

Durant la intervenció, vam presentar observacions, interrogants i reflexions sobre la utilització del tatuatge i els talls cutanis autoinfligits en adolescents. Es tracta de fenòmens amb múltiples causes i amb components culturals, socials, de relació amb els entorns més propers a l’adolescent i també individuals. Així i tot, la presentació va reflexionar sobre la contribució que aquestes conductes proporcionen a l’equilibri psíquic del subjecte. La comunicació es va basar, sobretot, en la feina desenvolupada conjuntament en un dispositiu públic d’atenció en Salut Mental en l’àmbit de la Justícia Juvenil. D’aquesta manera ens vam poder apropar a una població que, normalment, és de difícil accés per la seva absència de demanda manifesta.

El públic va rebre la comunicació amb interès i va plantejar qüestions sobre la metodologia de treball amb adolescents multiproblemàtics, sobre els processos de simbolització o els seus dèficits en l’anàlisi d’aquests fenòmens i la seva relació amb els processos de construcció de la identitat adulta durant l’adolescència. També es va valorar l’articulació de les il·lustracions clíniques que acompanyaven l’elaboració teòrica.

Participar en aquesta jornada va ser una bona oportunitat per intercanviar reflexions i elaboracions teòriques amb companys que, des de diverses societats psicoanalítiques, s’enfronten als mateixos fenòmens clínics, així com a d’altres relacionats amb el cos, com poden ser la identitat sexual i la seva modificació corporal, l’anorèxia o la vigorèxi