Amb el títol Quaranta anys de treball amb autisme a Catalunya, la Dra. Llúcia Viloca, psicoanalista de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, parlarà de la història de l’assistència als nens i nenes autistes des de l’any 1979 fins ara. De la creació de serveis a la xarxa pública. De les iniciatives capdavanteres a Catalunya. De les relacions científiques entre diferents models teòrics, entre els professionals catalans psicodinàmics-psicoanalítics i els professionals de diferents orientacions en congressos nacionals, espanyols i internacionals que van tenir lloc als anys 79, 80 i 90. De la creació de la xarxa assistencial sòcio-educativa-sanitària pública promoguda per la Generalitat que ha estat fructífera i ha permès que els nens i nenes afectats d’autisme, avui en dia anomenats TEA, evolucionin molt més favorablement que fa uns anys.

La conferència serà el 17 de març a les 19h a la Sala d’Actes del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya (COPC), en el marc de l’acte de presentació de la Revista Eipea.