Es va celebrar a Madrid del 23 al 26 de febrer del 2017 amb el títol Què pensem i què fem en Psicoanàlisi amb Parelles i Famílies?

El dijous 23 es va celebrar el precongrés amb reunions en grup de treball més reduït amb sessions de reflexió i discussió sobre la interpretació, i mostrant un procés diagnòstic familiar en 4 sessions de vídeo gravades a Washington pel Dr. Zinner, a qui David Scharff considera el seu mestre. Es van poder apreciar les dinàmiques familiars i com es va construint la comprensió del terapeuta.

El divendres 24, Mª del Valle Laguna va participar a l’acte d’inauguració del congrés com a presidenta de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, subratllant la transcendència d’aquest congrés internacional i destacant el creixent interès pel treball amb famílies i parelles per part dels professionals d’orientació psicoanalítica. També va remarcar la importància que aquesta especialitat tingui un estatus consolidat.

Ens els dos dies i mig de congrés es van presentar diverses ponències sobre teràpia de parella i de família amb abundant material clínic molt elaborat que van discutir dos professionals de perspectives diferents i que va comptar amb una àmplia participació del públic.

La SEP va participar en el congrés amb la presentació d’una teràpia familiar: El monstre dels embolics. Teràpia familiar al voltant de l’arribada d’un nou germà per part d’Antònia Llairó. Aquesta ponència va ser discutida per Sonia Kleiman, de Buenos Aires, i Juan González Rojas, de l’Associació Psicoanalítica de Madrid (APM).

Així mateix, la SEP va estar present en la discussió de la ponència Efectes preventius de la teràpia familiar precoç que va presentar Luciano Sánchez, de l’APM. Va ser discutida per Anna Romagosa, de la SEP, i per Anastasia Tsamparli, d’Atenes.

Cal destacar l’assistència nombrosa de terapeutes procedents de 21 països, fet que va permetre compartir i discutir experiències molt contrastades i enriquidores. Hem apreciat un molt bon nivell del discussió i aportació dels assistents amb una visió clínica i expertesa en la teràpia familiar i de parelles. Les intervencions han aportat reflexió i participació.

També es va presentar el llibre que compila les ponències del primer congrés, editat per la revista Couple and Family Psychoanalysis. En tot moment es va convidar a participar de manera oberta tant a psicoanalistes com a terapeutes de parella i família en el grup de treball organitzador del congrés, liderat per David Scharff, Elisabeth Palacios i Pedro Gil.

L’APM va acollir els assistents i ponents amb un còctel a la seva seu, el que va permetre un intercanvi cordial i distès.

El congrés va ser organitzat per la Divisió de Parelles i Famílies de la International Psychoanalytical Association (IPA) i l’APM.

Antònia Llairó


Esq. a dreta: V. Barenblit, Mª V. Laguna, D. Scharff, T. Olmos, A. Castro, E. Palacios i P. Gil


Esq. a dreta: J. González, A. Llairó, D. Norsa i S. Kleiman


Esq. a dreta: A. Romagosa, C. Schutt, L. Sánchez i A. Tsampari