L’Associació Psicoanalítica Internacional (IPA) ha atorgat una beca a l’estudi The impact of an intervention in parenting in Primary Health Care for pregnant women at risk of anxiety and depression: development of maternal representations and the mother-baby relationship en la seva convocatòria de propostes de recerca 2016.

L’estudi és el fruit de la col·laboració de l’EAP Roquetes-Canteres i Bruc Salut amb el suport institucional de la SEP i del Grup de Recerca Parella i Família, dirigit per Carles Pérez Testor (URL), i el suport metodològic de Mª Teresa Anguera de la UB.

L’equip investigador de Bruc Salut està format per Antònia Llairó, Marta Gomà i Tuulikki Trias, essent mentora Joana Mª Tous i consultors Francisco Palacio-Espasa i Nathalie Nanzer de l’Escola de Ginebra, conjuntament amb metges de família, treballadora social, pediatres i infermeres de l’EAP Roquetes, i llevadores de l’ASSIR del SAP Muntanya, essent Xavier Blancafort el referent de l’EAP per al projecte.

Aquesta beca encoratja l’equip a continuar el treball que va iniciar fa 3 anys al barri de Roquetes de Barcelona i vol agrair tot el suport i col·laboració que està fent possible el seu desenvolupament.