Aquest any la Trobada Clínica que reuneix a la SEP i dues societats psicoanalítiques més es va celebrar a la seu de la British Psychoanalytical Society (BPS) l’11 de juny a Londres. Inge Wise i Luis Rodríguez de la Sierra, membres de la BPS van presentar la Jornada.

La primera presentació de material clínic analític, a càrrec d’Alberto Carrión de l’Associació Psicoanalítica de Madrid (APM), es va centrar en una conflictiva d’identificacions. Mª del Valle Laguna, de la SEP, la va coordinar.

Esther Palerm, també de la SEP, va fer la segona presentació, en aquest cas sobre una pacient amb greus dificultats per mentalitzar. José Mª Maturana de l’APM va ser-ne el coordinador.

Ambdues van portar a una àmplia i interessant discussió, tant dels aspectes teòrics com dels tècnics, ja que els casos presentats els realitzen amb una freqüència de sessions diferents, a tres i cinc respectivament. L’intercanvi ric i fluït amb col·legues d’altres Societats és el principal motor per seguir organitzant la Trobada que l’any vinent es farà a Madrid.