Mª Valle Laguna, convidada en qualitat de presidenta de la SEP a la Jornada Internacional EDAI 2016, va moderar la taula a la que hi van presentar els seus treballs Alejandro Àvila sobre “La construcció subjectiva de l’ésser humà: la investigació del desenvolupament humà fonamenta una clínica relacional”; Montserrat Palau sobre “El respecte als drets de l’infant com a mesura preventiva i assistencial de la Salut mental infantil i juvenil”; i Jorge Tizón sobre “Tres esquemes i quatre aplicacions d’una aproximació relacional per al suport al desenvolupament de la salut mental de la infància”.

La taula rodona va suscitar un interessant debat sobre la necessitat de seguir treballant sobre la detecció precoç, la prevenció i la promoció de la salut, alhora que s’alertava sobre la tendència a l’excessiva patologització en la infància i la necessitat que els professionals ajudin a les famílies en el reforçament de les funcions parentals

EDAI és una organització dedicada al desenvolupament i investigació sobre infància i família. En aquesta ocasió, la Jornada es va dedicar al desenvolupament de la infància amb el tema “L’optimització dels recursos en un context de crisi: Pràctica clínica, investigació i innovació”. Es va celebrar a Barcelona els dies 26, 27 i 28 de maig del 2016.