Les psicoanalistes de la SEP, Neri Daurella i Eileen Wieland, van presentar la ponència La salut mental en un context de crisi”, a la Societat Psicoanalítica de Viena, els dies 6, 7 i 8 de maig.  Van analitzar els efectes que té sobre la salut mental la ideologia neoliberal que impregna la societat actual, amb el predomini dels valors individualistes, narcisistes i insolidaris.

Van presentar aquest treball en el simposi Psicoanàlisi i Política 2016  amb el tema “Solidaritat i Alienació: estructures socials d’esperança i desesperació”.

El grup sobre Psicoanàlisi i Política el van crear Lene Auestadt i Jonhattan Davidoff l’any 2010 i té com a objectiu afavorir el debat entre la psicoanàlisi i altres disciplines com la Història, la Sociologia o la Filosofia sobre temes sociopolítics d’actualitat.

Va comptar amb uns 50 assistents procedents de Japó, Austràlia, Amèrica Llatina, Orient Mitjà i diferents països europeus.