El dissabte 7 de maig es van celebrar a la seu de la SEP les 24es Jornades de Candidats de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB) amb el títol Ansietats i angoixes de separació: un fil rouge comú entre infància i edat adulta.

Les Jornades de Candidats, a més a més de la pròpia finalitat com a activitat científica, constitueixen un espai de trobada i diàleg entre els Candidats de l’IPB i els principals estaments de la SEP i de l’IPB mateix.

La presidenta de la SEP Maria del Valle Laguna ha obert la Jornada remarcant la importància i la vitalitat de l’enllaç entre la SEP i els Candidats de l’IPB, i la directora de l’IPB Montserrat Guàrdia ha volgut subratllar la importància dels moments d’intercanvi entre la Junta, la SEP, i els Candidats com ara, entre d’altres ocasions, les Jornades de Candidats.

L’edició d’enguany proposava una reflexió al voltant d’allò que passa amb les ansietats i les angoixes de separació i les nombroses i diverses implicacions en un desenvolupament prou fructífer d’un tractament analític o d’una psicoteràpia d’orientació psicoanalítica.

El primer ponent, Francesc Pareja, psicòleg clínic, psicoterapeuta i psicoanalista de l’IPB, ha presentat un treball amb el títol Consideracions sobre l’angoixa de separació́ a una pacient en tractament psicoanalític. El treball il·lustrava aquests aspectes al llarg del recorregut evolutiu del tractament analític de la pacient, tot lligant una sèrie de vinyetes clíniques amb valuoses i originals reflexions teòriques i tècniques, que han estimulat el públic a una discussió molt participada.

La segona ponent, Maribel Iglesias, psicòloga, psicoterapeuta i psicoanalista de l’IPB, va oferir amb el seu treball Com es tracta avui en dia els nens amb un Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) des de la comprensió psicoanalítica? Evolució de les ansietats de separació en el tractament d’un nen TEA la perspectiva des de l’observació i la comprensió de la patologia infantil. El treball, organitzat de manera molt clara i original en 10 apartats, cadascun d’ells dedicat a un aspecte rellevant i específic de la patologia TEA i del seu tractament des d’una perspectiva psicoanalítica, associava la descripció clínica amb reflexions teòriques adients.

La discussió final ha pogut alimentar-se profitosament dels aspectes comuns i de les diferències del dos materials presentats, desenvolupant-se amb molta vivacitat i participació.