Logotip EPF-FEPEl 29 Congrés anual de la Federació Europea de Psicoanàlisi (FEP) es va celebrar a Berlín (Alemanya) del 17 al 20 de març del 2016. El tema va ser: Autoritat? Un tema de gran calat en l’actualitat i que ha tingut en aquest congrés un ampli recorregut amb l’exploració de les perspectives sociològiques, filosòfiques, educatives, ètiques i polítiques per tal de centrar-se en l’autoritat psicoanalítica en els seus diferents aspectes: l’autoritat clínica, l’autoritat de la transferència, l’autoritat de les teories i l’autoritat en les institucions psicoanalítiques.

En diverses ponències i intervencions ha estat present com a teló de fons la història recent de la ciutat de Berlín i d’Alemanya amb profundes connotacions emocionals. Així, ha estat convocada la figura d’Hanna Arendt i citades les seves afirmacions que l’autoritat no és ni l’exercici de la força ni el de la persuasió ni el de l’argumentació; quan s’empra la força l’autoritat mateixa ha fracassat. Se sosté que l’autoritat no és ni l’autoritarisme ni el poder ni el carisma i es critica totes les formes d’instrumentació de l’individu, totes les formes de dominació qualsevol que sigui (racial, religiosa, econòmica, sexual, etc.).

En la introducció al Congrés es va al·ludir a la queixa recurrent actual sobre la manca d’autoritat com una deficiència generalitzada que afecta el comportament dels joves, el funcionament de la vida social, política i econòmica, amb la por que la falta d’autoritat dissolgui els vincles socials i l’estructura familiar. Està d’una banda l’apel·lació a l’autoritat i la necessitat de redefinir-la, i per una altra són denunciats els seus excessos, la seva omnipresència i el seu exercici pervers. S’ha explorat especialment l’autoritat en la pràctica analítica, l’autoritat de la transferència, el seu desenvolupament en el procés analític tan vinculat als llaços afectius, la dependència, la constitució del jo, la formació del superjò i l’estructuració de la personalitat, i tot això plasmat en els nombrosos grups de treballs teòrics i clínics. L’autoritat específica en el marc del generacional s’ha estudiat de manera especial al Fòrum de Nens i Adolescents. Al mateix temps s’ha tractat de reflexionar sobre com funciona l’autoritat dins de les institucions i grups psicoanalítics, i s’han plantejat alguns interrogants relacionats sobre d’on procedeix l’autoritat de l’analista: si és de la seva formació teòrica i clínica, del seu procés personal, del propi referent teòric adoptat, de la institució de la qual forma part o de la pertinença a una família analítica dins de la institució.

Tot el descrit ens permet afirmar que la FEP, que en aquest Congrés va celebrar els 50 anys de la seva fundació, és una institució psicoanalítica oberta que s’interessa i estudia temes actuals que ens afecten socialment i que impliquen les nostres pròpies teories, la nostra pràctica clínica analítica i les nostres institucions. Com a organització viva i en desenvolupament, en els últims anys la FEP està tenint un notable creixement per la incorporació de nombroses societats procedents dels països de l’Est, especialment des del 1990, a partir de la caiguda del mur de Berlín. Així, en l’actualitat, la FEP està formada per 36 societats més 6 grups d’estudis (pas previ per a constituir-se com a societat) de tots els països europeus a més d’Austràlia, Israel, el Líban i la República de Sud-àfrica. Un altre aspecte que cal destacar d’aquest desenvolupament és la recent inauguració oficial l’octubre passat de l’EPF House. Situada a Brussel·les és una casa que pertany a totes les societats amb l’objectiu de desenvolupar activitats científiques entre membres de diferents països. Sabem l’enriquidor que és treballar fora de les nostres pròpies societats i amb col·legues d’altres bases teòriques, culturals i socials. És una experiència única que ens permet aprendre de les nostres diferències, comprendre les raons i els orígens d’aquestes diferències i entendre les conseqüències analítiques. Els grups de treball poden ser referents a la metapsicologia psicoanalítica, sobre tècnica psicoanalítica, qüestions de formació, temes relacionats amb aspectes culturals (psicoanàlisi, literatura, música, etc.) o temes en relació amb canvis socials (les noves famílies, les noves expressions de la sexualitat, la migració, la intolerància social, l’exclusió). El comi