Seminarios SEP-Barcelona

La SEP ofrece un conjunto de seminarios dirigidos, especialmente, a profesionales de la salud mental. Están pensados como talleres monográficos y esencialmente prácticos. Su objetivo es aportar una visión psicoanalítica en aspectos técnicos y clínicos que los psicoterapeutas suelen encontrarse en la práctica diaria.

Son seminarios acreditados por el Institut de Psicoanàlisi de Barcelona y Reconocidos de Interés Sanitario por la Generalitat de Cataluña.

[PRÓXIMAMENTE EN CASTELLANO]

Programa complet dels Seminaris de la SEP (curs 2016-2017)

 

ÍNDEX DELS SEMINARIS (curs 2016-2017)

Aprofundiment en la psicoteràpia psicodinàmica de nens amb TEA (Elena Fieschi, Llúcia Viloca, Núria Farrés, Mònica Recio, Marina Mestres, Lourdes Busquets i Júlia Miralbell)

Autors postkleinians (A. Grimalt i M. Silva)

Bion i els nadons: vicissituds del vincle primari (A. Grimalt)

D’on venim? Són importants els primers anys de vida? Per qui, per què? (C. Miranda)

Introducció al pensament de Bion (A. Grimalt) 

La detecció i atenció precoç de les psicosis als nostres dies (J. L. Tizón) 

La maduració dels vincles afectius: qüestions clau pel tractament de les addiccions-II (M.A. Vinent i A. Sabatés)

La prevenció dels trastorns mentals en salut mental infanto-juvenil comunitària (J. L. Tizón) 

La relació pacient-terapeuta: interacció i canvi (J. Coderch i N. Daurella)

Patró relacional i desenvolupament en la clínica psicoanalítica (R. Velasco) 

Processos de dol: una perspectiva integradora (J. L. Tizón) INSCRIPCIONS OBERTES FINS EL 5 DE FEBRER!

Psicopatologia del nen i de l’adolescent (S. García de la Vega) Es realitzarà a Sevilla INSCRIPCIONS OBERTES FINS EL 5 DE FEBRER!

Psicopatologia del nen i de l’adolescent (Ll. Viloca)

Psicopatologia dels processos de mentalització (V. Hernández, M. Elduque i N. Camps)

Psicologia evolutiva psicoanalítica (M. Miró)

Psicoteràpia psicoanalítica de parella (A. Romagosa)

Seminari clínic sobre psicoteràpia focal de nens (Enrique Ger, Jordi Sala, Teresa Ferret, Abdón Montserrat, Roser Noguera, Encarna Sánchez, Carme Ríos)

Winnicott. Aportacions teòriques i principals aplicacions a la clínica. La seva influència en la psicoanàlisi relacional actual (F. Sáinz) 

 

Quiero hacer una inscripción