Per Erika Barba-Müller

José María Valls Blanco (professor titular de psiquiatria, Universidad de Córdoba), Erika Barba-Müller i Jorge Tizón.

 

L’Escola de Psiquiatria i Ciències de la Conducta “Carlos Castilla del Pino” va celebrar del 16 al 20 de juliol el seu VIII curs d’estiu sota el tema: “La construcció del subjecte: com arribem a ser nosaltres mateixos” i va comptar amb la participació de Jorge Tizón (psiquiatra, neuròleg, psicòleg i psicoanalista de la SEP) i Erika Barba-Müller (doctora en neurociències, psicòloga i psicoanalista del IPB).

El Dr. Tizón va fer un replantejament global de la psicopatologia actual i va proposar una perspectiva psico(pato)lògica basada en les relacions interpersonals, on els aspectes emocionals i comunitaris juguen un paper primordial. Per la seva banda, la Dra. Barba-Müller va exposar que el pas a ser mare comporta una determinada re-construcció del subjecte, observable mitjançant neuroimatge com una sorprenent plasticitat cerebral, tant a nivell funcional com estructural.

L’esperit de reflexió i diàleg que caracteritza a l’Escola Castilla del Pino, així com la bona organització de les jornades, va promoure un enriquidor intercanvi d’idees i una alta participació per part dels assistents. El públic es va interessar per la sobremedicació psiquiàtrica i l’abús de determinades etiquetes diagnòstiques. També es va parlar de l’equivalència ment-cervell i que en un futur proper es pretén arribar a un model de la ment que integri la biologia. Així mateix es va reflexionar sobre per què queda descartat que els canvis cerebrals de l’embaràs es deguin, més aviat, a la falta de son que acompanya al període postpart. Finalment, es van abordar temes que no estaven dins del programa, com els efectes de la meditació i els estudis científics que avalen la seva eficàcia.